Food Court in Parkson

Hình thức quảng cáo :

Quảng cáo tại bàn ăn khu Food Court trên toàn bộ hệ thống Parkson tại Viêt Nam được quảng cáo dưới hình thức là Menu 3 mặt.Kích thước (ngang x cao): 10 cm x 20 cm

Đối tượng:

- Tầng lớp gồm gia đình loại A, B, C - Độ tuổi từ 16 đến 50 tuổi- Nữ khoảng 70%, Nam : 30%- Thu nhập cao

Thời gian xem quảng cáo :  

Thời gian ngồi chờ trên bàn rất lâu, khoảng 30 phút đến 60 phút khi ăn nên quảng cáo ở đây sẽ có thời gian lâu để xem.

Độ phủ: 

Hàng chục ngàn người xem một ngày và hàng triệu lượt xem hàng tháng.

Ưu điểm:

- Tính cưỡng bức xem rất cao vì đặt ngay tầm mắt và ngay chỗ ăn uống.

- Lọc ra hết những gia đình giàu có tại TP.HCM.

Copyright © 2003 SKYAD.VN ™. All rights reserved.
Website : www.skyad.vn - Email : trinhpham@skyad.vn