Quảng cáo Taxi

Hình thức quảng cáo này là dán Decal lưới tại 1/3 diện tích kính sau của taxi Mai Linh với kích thước là 37 cm x 1.200 cm .


Đối tượng: Tầnng lớp A, B, C, D,... 


Thời gian xem quảng cáo: Suốt ngày lẫn đêm vì Taxi chạy liên tục


Độ phủ: Bao gồm TP.HCM, Hà Nội và tất cả các Tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

 
CPM: Chi phí quảng cáo trên 1000 người thấp, CPM = 0.19 USD

Copyright © 2003 SKYAD.VN ™. All rights reserved.
Website : www.skyad.vn - Email : trinhpham@skyad.vn