Vũ trường - quán bar

Hình thức quảng cáo: Hộp đèn đặt ở bên trong toilet hoặc bên trong Vũ trường - Quán bar. Kích thước ngang x cao : 37,5 cm x 50 cm.

 

Đối tượng: Chủ yếu là những ông chủ, bà chủ và những người có thu nhập rất cao trong xã hội.

 

Độ phủ: những vũ trường - quán bar cao cấp ở THPCM 

 

CPM thấp 

 

 

Copyright © 2003 SKYAD.VN ™. All rights reserved.
Website : www.skyad.vn - Email : trinhpham@skyad.vn