Quán cà phê cao cấp

Hình thức quảng cáo bảng nhỏ đặt bên trong toilet và bên trong quán cà phê cao cấp ở TP.HCM

 

Đối tượng: Bao gồm các tầng lớp văn phòng, các tầng lớp ông chủ, bà chủ có thu nhập cao trong xã hội

 

Độ phủ: chiếm đại đa số những người có thu nhập khá và cao tại THPCM.  

 

 

 

   

Copyright © 2003 SKYAD.VN ™. All rights reserved.
Website : www.skyad.vn - Email : trinhpham@skyad.vn